న్యూజిలాండ్

ఆస్ట్రియా

బెల్జియమ్

ఫ్రాన్స్

జర్మనీ

 ఐర్లాండ్

ఇటలీ

నెదర్లాండ్స్

పోర్చుగల్

స్పెయిన్

న్యూజిలాండ్