బంగ్లాదేశ్ -  73.96

భారతదేశం - 58.70

నేపాల్-51.71

పాకిస్థాన్-44.73

మంగోలియా-36.04

మయన్మార్-34.98

డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో-34.64

కాంగో రిపబ్లిక్-32.41

రువాండా-32.36

బురుండి-31.91