1. శ్రీలంక

2. మలేషియా

3. కుక్ దీవులు

4. బ్రిటిష్ వర్జిన్ దీవులు

5. బార్బడోస్

6. థాయిలాండ్

7. ఇండోనేషియా

8. ఖతార్