పాత్ర ఏదైనా.. అందులో పరకాయ ప్రవేశం చేసి..నటులు అంటే వీరు అని అనిపించేలా చేసినవారిని విలక్షణ నటులు అంటారు..

 సౌత్ లో అలాంటి విలక్షణ నటులు ఎవరంటే..  

Prakash Raj

Rajendra Prasad 

Nasser 

Murali Sharma

Brahmaji

Rao Ramesh

Jagapathi Babu

Naresh

Satyaraj

Vijay Setupathi

Ramya Krishna

Eswari Rao

Ravindra Vijay

Goparaju Ramana