కొడైకెనాల్, తమిళనాడు

ఊటీ, తమిళనాడు

కొచ్చి, కేరళ

అలెప్పీ, కేరళ

కూర్గ్, కర్ణాటక

పాండిచ్చేరి

అండమాన్ నికోబార్

అరకు వ్యాలీ, ఏపీ

వయనాడ్, కేరళ

మున్నార్, కేరళ

లంబసింగి, ఏపీ