ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్, బెంగళూరు

IIT, బొంబాయి

IIT, ఢిల్లీ

 IIT, మద్రాస్

IIT, కాన్పూర్

      IIT, ఖరగ్‌పూర్

IIT, రూర్కీ

IIT, గౌహతి

IIT, ఇండోర్

యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఢిల్లీ