టీసిఎస్ - 6.01 లక్షల ఉద్యోగులు

రిలయన్స్ - 3.9 లక్షల ఉద్యోగులు

ఇన్ఫోసిస్ - 3.17 లక్షల ఉద్యోగులు

లార్సెన్ & టర్బో - 3.3 లక్షల ఉద్యోగులు

విప్రో - 2.6 లక్షల ఉద్యోగులు

టాటా స్టీల్ - 2.3 లక్షల ఉద్యోగులు

HCL - 2.2 లక్షల ఉద్యోగులు

HDFC - 1.7 లక్షల ఉద్యోగులు

టెక్ మహీంద్రా  - 1.45 లక్షల ఉద్యోగులు