1. మిచెల్ స్టార్క్ - KKR 24.75 cr

2. పాట్ కమిన్స్ - SRH  20.50cr

3. డారిల్ మిచెల్ - CSK 14cr

4. హర్షల్ పటేల్ - PBKS 11.75 cr

5. అల్జారీ జోసెఫ్ - RCB 11.50 cr

6. స్పెన్సర్ జాన్సన్ - GT 10 cr

7. సమీర్ రిజ్వీ - CSK 8.40 cr 

8. రిలీ రోసౌ - PBKS 8 cr

9. షారుఖ్ ఖాన్ - GT  7.40 cr

10. రోవ్మాన్ పావెల్ - RR 7.40 cr