టాటా నెక్సాన్ ఈవీ/ టిగోర్ ఈవీ- 2878 యూనిట్స్

ఎంజీ జెడ్ ఎస్ ఈవీ -263 యూనిట్స్

హ్యుందాయ్ కోనా- 58 యూనిట్స్

బీవైడీ ఈ6- 44 యూనిట్స్

మహింద్రా ఈవెరిటో- 26 యూనిట్స్

ఆడి ఈట్రాన్ - 7 యూనిట్స్

పోర్షె టేకాన్ - 7 యూనిట్స్

బీఎండబ్ల్యూ ఐఎక్స్/ఐ4- 5 యూనిట్స్

మెర్సిడెస్ ఈక్యూసీ- 2 యూనిట్స్