1) డమాస్కస్, సిరియా

2) ట్రిపోలి, లిబియా, 

3) టెహ్రాన్, ఇరాన్

4) ట్యూనిస్, ట్యూనిషియా

 5) తాష్కెంట్, ఉజ్బెకిస్తాన్

6) కరాచీ, పాకిస్తాన్

7) అల్మాటీ, కజకిస్తాన్

8) అహ్మదాబాద్, ఇండియా

9) చెన్నై, ఇండియా

10) అల్జీర్స్, అల్జీరియా

11) బెంగళూర్, ఇండియా

12) కొలంబో, శ్రీలంక