రాజస్థాన్ 74.90 శాతం వెజిటేరియన్స్ ఉన్నారు.

హర్యానా 70 శాతం మంది వెజిటేరియన్స్

పంజాబ్ 66.75 శాతం మంది వెజిటేరియన్స్

గుజరాత్ 61 శాతం వెజిటేరియన్స్

మధ్యప్రదేశ్ 51 శాతం వెజిటేరియన్స్

ఉత్తర్ ప్రదేశ్ 47.1 శాతం వెజిటేరియన్స్

మహారాష్ట్ర 40.2 శాతం వెజిటేరియన్స్

ఢిల్లీ 39.5 శాతం వెజిటేరియన్స్

జమ్మూ కాశ్మీర్ 31.45 శాతం వెజిటేరియన్స్

ఉత్తరాఖండ్ 27.35 శాతం వెజిటేరియన్స్