భం అఖండ  అఖండ

సామి సామి  పుష్ప

శ్రీవల్లీ  పుష్ప

ఊ అంటావా మావా ఊఊ అంటావా మావ  పుష్ప

లా లా భీమ్లా  భీమ్లా నాయక్

నాటు నాటు  ఆర్ఆర్ఆర్

డీజే టిల్లు వీడు  డీజే టిల్లు

అరబిక్ కుత్తు  బీస్ట్

కళావతి  సర్కారు వారి పాట

రా రా రెడ్డి మాచర్ల నియోజక వర్గం