మారుతి సుజుకి స్విఫ్ట్ 

మారుతి సుజుకి వ్యాగన్ఆర్

మారుతి సుజుకి బ్రెజ్జా

మారుతి సుజుకి బాలెనో

టాటా నెక్సాన్

హ్యుందాయ్ క్రెటా

మారుతి సుజుకి డిజైర్

మారుతి సుజుకి ఈకో

టాటా పంచ్

మారుతి సుజుకి గ్రాండ్ విటారా