రోషినీ నాదర్ మల్హోత్రా రూ. 84,330 కోట్లు

ఫల్గుణి నాయర్ - రూ. 57,520 కోట్లు

కిరణ్ మజూందార్ షా రూ. 29,030 కోట్లు

నీలిమ మోటపర్తి - రూ. 28,180 కోట్లు

రాధ వెంబు - రూ. 26,260 కోట్లు

లీనా గాంధీ తివారీ రూ. 24,280 కోట్లు

అను అగా & మెహర్ పుదుంజీ రూ. 14,530 కోట్లు

నేమా నార్ఖేడే - రూ. 13,380 కోట్లు

వందన లాల్ - రూ. 6,810 కోట్లు

రేణు ముంజల్ - రూ. 6,620 కోట్లు