ఆర్ఆర్ఆర్

ద కశ్మీర్ ఫైల్స్

కేజీఎఫ్ చాప్టర్ 2

విక్రమ్

కాంతార

రాకెట్రీ: ద నంబీ ఎఫెక్ట్

మేజర్

సీతారామం

పొన్నియిన్ సెల్వన్: పార్ట్ 1

777 చార్లీ