ఇండియన్ బాక్సాఫీస్‌ @ టాప్-10 హాలీవుడ్ సినిమాలు (గ్రాస్)

అవెంజర్స్: ఎండ్‌గేమ్ -  రూ. 437.8 కోట్లు

అవెంజర్స్: ఇన్ఫినిటి వార్ -  రూ. 290.3 కోట్లు

స్పైడర్‌మ్యాన్: నో వే హోమ్ -  రూ. 255.9 కోట్లు

ద జంగిల్ బుక్ - రూ. 254.9 కోట్లు

ద లయన్ కింగ్ - రూ. 180.8 కోట్లు

ఫ్యూరియస్ 7 - రూ. 153.8 కోట్లు

డాక్టర్ స్ట్రేంజ్ ఇన్ ద మల్టీవర్స్ ఆఫ్ మ్యాడ్‌నెస్ - రూ. 150.1 కోట్లు

అవతార్ - రూ. 144.5 కోట్లు

జురాసిక్ వరల్డ్ - రూ. 141.7 కోట్లు

జురాసిక్ వరల్డ్: ద ఫాలెన్ కింగ్డమ్ -  రూ. 129.6 కోట్లు