1. స్మృతి మంధాన: రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (రూ. 3.4 కోట్లు)

2.ఆష్లీ గార్డనర్: గుజరాత్ జెయింట్స్ (రూ. 3.2 కోట్లు)

3. నటాలీ స్కివర్: ముంబై ఇండియన్స్ (రూ. 3.2 కోట్లు)

4. దీప్తి శర్మ: యూపీ వారియర్స్ (రూ. 2.6 కోట్లు)

5. జెమిమా రోడ్రిగ్స్: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ (రూ. 2.2 కోట్లు)

6. బెత్ మూనీ: గుజరాత్ జెయింట్స్ (రూ. 2 కోట్లు)

7. షఫాలీ వర్మ: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ (రూ. 2 కోట్లు)

8. పూజా వస్త్రాకర్: ముంబై ఇండియన్స్ (రూ. 1.9 కోట్లు)

9. రిచా ఘోష్: రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (రూ. 1.9 కోట్లు)

10. సోఫీ ఎక్లెస్టోన్: యూపీ వారియర్స్ (రూ. 1.8 కోట్లు)