Hong Kong: 553

Shenzhen: 367

New York: 314

Dubai: 251

Guangzhou: 188

Shanghai: 183

Tokyo: 167

Kuala Lumpur: 154

Chongqing: 144

Jakarta: 112