దూద్ సాగర్ ఫాల్స్- గోవా

జోగ్ ఫాల్స్-షిమోగా, కర్ణాటక

హోగెనక్కల్ వాటర్ ఫాల్స్-తమిళనాడు

వీసా డాంగ్-మేఘాలయా

చిత్రకోట్ వాటర్ ఫాల్స్-ఛత్తీస్‌గఢ్

నురనాంగ్ ఫాల్స్-అరుణాచల్ ప్రదేశ్

భీమ్లాత్ వాటర్ ఫాల్స్-రాజస్థాన్

దౌంధార్ ఫాల్స్-జబల్ పూర్, మధ్యప్రదేశ్

అత్తిరాపల్లి ఫాల్స్-త్రిసూర్, కేరళ

క్రంగ్ సూరి వాటర్ ఫాల్స్-మేఘాలయా