Varanasi

Ayodhya

Vrindavan

Dwaraka

Puri

Madhurai

Ujjaini

Kannauj

Hampi

Thanjavur