నిహారిక కొణిదెల

స్వాతీ రెడ్డి

హారిక సూర్యదేవర

హన్షితా రెడ్డి

విద్యా కొప్పినీడి

పాయల్‌ సరాఫ్‌

రాజేశ్వరి చంద్రజ వాడవల్లి