'సాక్షి' రంగారావు

'షావుకారు' జానకి

'సిరివెన్నెల' సీతారామశాస్త్రి

'వందేమాతరం' శ్రీనివాస్

'కళ్ళు' చిదంబరం

'శుభలేఖ' సుధాకర్

'ఆహుతి' ప్రసాద్

 'దిల్' రాజు

'దేవి'శ్రీ ప్రసాద్

 'వెన్నెల' కిషోర్

'సత్యం' రాజేష్

'చిత్రం' శ్రీను

 'అల్లరి' నరేష్

'జయం' రవి