బ్లాక్ టీ, గ్రీన్ టీ తీసుకుంటే మంచిది

సోయాతో చేయబడిన టోఫు మంచిది

తాజా పండ్లతో లివర్ బాగుంటుంది

ఓట్స్‌ బాగా హెల్ప్‌గా ఉంటుంది

కాలీఫ్లవర్, పాలకూరతో సమస్యలుండవు

బాదం మొదలైన నట్స్ తింటే మంచిది