ఎన్టీఆర్  తెలుగు దేశం పార్టీ

చిరంజీవి  ప్రజారాజ్యం పార్టీ

ఎంజీఆర్  అన్నాడీఎంకే పార్టీ

శివాజీ గణేశన్  తమిళగ మున్నేట్ర మున్నయ్

హరికృష్ణ  అన్న తెలుగుదేశం పార్టీ

దేవానంద్  నేషనల్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా పార్టీ

విజయ్ కాంత్  డిఎండికె పార్టీ 

విజయశాంతి  తల్లి తెలంగాణ పార్టీ 

కమల్ హసన్  మక్కల్ నీది మయ్యమ్ పార్టీ

పవన్ కళ్యాణ్  జనసేన పార్టీ