నోరా ఫతేహి

నర్గీస్ ఫక్రీ

కత్రినా కైఫ్

జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్

అలియా భట్

అమీ జాక్సన్

సన్నీ లియోన్

కల్కి కొచ్లిన్

ఇలియానా డి క్రూజ్

దీప్తి నావల్

దీప్తి నావల్