1. రువాండా-  61%

2. క్యూబా- 53%

3. యూఏఈ- 50%

4. మెక్సికో- 50%

5. న్యూజిలాండ్- 50%

6. ఐస్‌ల్యాండ్- 48%

7. దక్షిణాఫ్రికా 47%

8. స్వీడన్‌- 46%

9. ఫిన్‌ల్యాండ్- 46%

10. నార్వే- 45%