లియోనెల్ మెస్సీ-802 గోల్స్

పీలే-767 గోల్స్

డియెగో మారడోనా-353 గోల్స్

క్రిస్టియానో ​​రోనాల్డో-819 గోల్స్

జోహన్ క్రైఫ్-433 గోల్స్

జినెడిన్ జిదానే-156 గోల్స్

గెర్డ్ ముల్లర్-718 గోల్స్

రొనాల్డో నజారియో-414 గోల్స్

ఆల్ఫ్రెడో డి స్టెఫానో-509 గోల్స్

మిచెల్ ప్లాటిని-353 గోల్స్