1) ఐఐటీ- మద్రాస్

 2) ఐఐటీ- ఢిల్లీ

3) ఐఐటీ- బాంబే

4) ఐఐటీ-కాన్పూర్

5) ఐఐటీ-రూర్కీ

6)ఐఐటీ-ఖరగ్ పూర్

7) ఐఐటీ-గ్వాలియర్

8)ఐఐటీ- హైదరాబాద్

9)ఎన్ఐటీ-తిరుచిరాపల్లి

10) జాదవ్ పూర్ యూనివర్సిటీ- కోల్‌కతా