సాక్షి వైద్య ఏజెంట్

యుక్తి తరేజా  రంగబలి

ఐశ్వర్య మీనన్   స్పై

రెబా మోనికా జాన్ సామజవరగమన

టీనా శిల్పరాజ్  రైటర్ పద్మభూషణ్ 

వైష్ణవి చైతన్య  బేబీ 

సార్య లక్ష్మణ్  మేము ఫేమస్

అవంతిక దసాని  నేను స్టూడెంట్ సర్

గీతికా తివారి  అహింస

ఆషికా రంగనాథ్  అమిగోస్ 

గాయత్రీ భరద్వాజ్ టైగర్ నాగేశ్వరరావు

నుపూర్ సనన్  టైగర్ నాగేశ్వరరావు

త్రిప్తి దిమ్రి  యానిమల్