చిలీ మాజీ అధ్యక్షుడు- సెబాస్టియన్ పినర్

పోలాండ్- లెచ్ కాజిన్స్కి

బ్రెజిల్ మాజీ అధ్యక్షుడు- అబ్దుల్ సలామ్ మహమ్మద్

 బ్రెజిల్ మాజీ అధ్యక్షుడు- నెరెయూ రామోస్

స్వీడన్ మాజీ ప్రధాని- అర్విడ్ లిండ్‌మాన్

పాకిస్థాన్ మాజీ అధ్యక్షుడు- ముహమ్మద్ జియా-ఉల్-హక్

ఫిలిప్పీన్స్ మాజీ అధ్యక్షుడు- రామన్ మెగసెసే

కాంగ్రెస్ నాయకుడు- సంజయ్ గాంధీ 

ఇరాన్ అధ్యక్షుడు- ఇబ్రహీం రైసీ