హెచ్1ఎన్1 ఇన్ ప్లూయెంజా( స్వైన్ ఫ్లూ)- ఏప్రిల్ 26,2009

వైల్డ్ పోలియో వైరస్ - మే 5, 2014

ఎబోలా వైరస్- ఆగస్టు 8,2014

జికా వైరస్ - జూలై 29, 2019

ఎబోలా వైరస్- జూలై 29,2019

కోవిడ్-19 - జనవరి 30, 2020

మంకీపాక్స్ - జూలై 23, 2022