కడుపులో మంటను తగ్గిస్తుంది

గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది

కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రిస్తుంది

కాలేయానికి రక్షణ ఇస్తుంది

మెదడు పనితీరుకు సహాయపడుతుంది

ఎముకులు ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది

చర్మ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది