రైటర్ పద్మభూషణ్  ఫిబ్రవరి 3

మైఖేల్  ఫిబ్రవరి 3

ప్రేమ దేశం  ఫిబ్రవరి 3

సువర్ణ సుందరి  ఫిబ్రవరి 3

బుట్టబొమ్మ  ఫిబ్రవరి 4

అమిగోస్  ఫిబ్రవరి 10

వినరో భాగ్యం విష్ణు కథ  ఫిబ్రవరి 17

శాకుంతలం  ఫిబ్రవరి 17

సార్  ఫిబ్రవరి 17

ధమ్కీ  ఫిబ్రవరి 17