అనుష్క శెట్టి (లైపోసక్షన్ సర్జరీ)

నయనతార (లైపోసక్షన్ కాస్మెటిక్ సర్జరీ)

Fill in some text

సమంత అక్కినేని (ముక్కు సర్జరీ)

శృతి హాసన్ (ముక్కు సర్జరీ)

అసిన్ తొట్టుంకల్ (పెదవుల సర్జరీ)

త్రిష కృష్ణన్ (లిప్ సర్జరీ)

శ్రీదేవి కపూర్ (ముక్కు  సర్జరీ)

కార్తీక నాయర్ (ముక్కు సర్జరీ)

షాజాన్ పదమ్సీ (కాస్మెటిక్ సర్జరీ)