వెంకటేష్  నువ్వు నేను

బంతి  నువ్వునాకు నచ్చావ్ 

సునీల్  మనసంతా నువ్వే 

బాలు    వాసు మూవీ 

శేషం  సొంతం మూవీ 

పండు  నువ్వే నువ్వే 

సత్తి బాబు  తొట్టి గ్యాంగ్ 

బాపినీడు పెదబాబు

జగన్ ది గన్  వర్షం 

బూస్ట్  ఠాగూర్

బుల్లబ్బాయి  భద్ర 

రమణ  అతడు 

రవితేజ ఫ్రెండ్  దుబాయ్ శీను 

సత్తి  బొమ్మరిల్లు  

ధనుష్ కోటి  జై చిరంజీవ