దివ్యభారతి - 18 ఏళ్లు 

సీనియర్ నటి లక్ష్మి - 17 ఏళ్లు

జెనీలియా - 21 ఏళ్లు

సారిక -  27 ఏళ్లు

అదితి రావు హైద‌రీ -  21 ఏళ్లు

శాలిని - 21 ఏళ్లు

శ్రీదేవి - 23 ఏళ్లు

రాధికా ఆప్టే- 23 ఏళ్లు