మనీ ప్లాంట్

వెదురు

తులసి

గుమ్మడి మొక్క

గరిక

స్నేక్‌ ప్లాంట్‌

ఆర్కిడ్

రబ్బరు మొక్క