దిలీప్  మలయాళ నటుడు

విజయ్ బాబు  మలయాళ నటుడు

దర్శన్  కన్నడ నటుడు

అర్జున్ సర్జా  కన్నడ నటుడు

రాధా రవి తమిళ్ నటుడు

త్యాగరాజన్  తమిళ నటుడు

ముఖేష్  తమిళ నటుడు

టిఎమ్ కార్తీక్  తమిళ నటుడు

ఉన్ని ముకుందన్  మలయాళ నటుడు

అలెన్సియర్ లే లోపెజ్