ఫేస్‌బుక్‌: 2.9 బిలియన్ల మంది

యూట్యూబ్‌ : 2.2 బిలియన్లు

వాట్సాప్‌: 2 బిలియన్లు

వీచాట్: 1.2 బిలియన్లు

వీచాట్: 1.2 బిలియన్లు

ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌: 1.2 బిలియన్లు

టిక్‌టాక్: 732 మిలియన్లు

టెలిగ్రామ్: 700 మిలియన్లు

స్నాప్‌చాట్: 528 మిలియన్లు

ప్రింట్ రెస్ట్: 459 మిలియన్లు

రెడ్డిట్: 430 మిలియన్లు

ట్విట్టర్: 396 మిలియన్లు