రాశి - జానకి కలగనలేదు

కస్తూరి- ఇంటింటి గృహలక్ష్మి 

ఆమని- ముత్యమంత ముద్దు 

ప్రభ- కలసి ఉంటే కలదు సుఖం

మంజుభార్గవి -  యమలీల

 రమ్యకృష్ణ - నాగభైరవి

సుహాసిని - దేవత

రాధిక - ఝాన్సీ, పిన్ని, చంద్రకుమారి

సుమలత - ఈ నటి కూడా సీరియల్స్‌లో నటిస్తోంది. 

మహేశ్వరి - మై నేమ్‌ ఈజ్‌ మంగతాయారు

 శంకరాభరణం ఫేమ్ రాజ్యలక్ష్మి- తమిళంలోని సీరియల్స్‌లో