ఖుషీ లైవ్ కన్సర్ట్ లో సమంత-విజయ్ డ్యాన్స్ చేశారు.

ఆ డ్యాన్స్ లోని కొన్ని ఫొటోలు మీకోసం