1.ఖతార్

2.యూఏఈ

3. తైవాన్

4. ఒమన్

5. హాంకాంగ్

6. అర్మేనియా

7. జపాన్

8. స్విట్జర్లాండ్

9. బహ్రెయిన్