1. అబుదాబి (యూఏఈ)

2. దోహా (ఖతార్)

3. తైపీ (తైవాన్)

4. అజ్మాన్ (యూఏఈ)

5. షార్జా (యూఏఈ)

6. క్యూబెక్ సిటీ (కెనడా)

7. దుబాయ్ (యూఏఈ)

8. శాన్ సెబాస్టియన్ (స్పెయిన్)

9. బెర్న్ (స్విట్జర్లాండ్)

10. ఎస్కిసెహిర్ (టర్కీ)