త్వరగా బరువు తగ్గాలనుకుంటున్నారా? అది కూడా ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ? అలాగైతే ఈ ఔట్‌డోర్ గేమ్స్ ఆడితే సరిపోతుంది.

హులా హూప్స్

బ్యాడ్మింటన్

స్కేటింగ్

స్కిప్పింగ్

సైక్లింగ్

స్విమ్మింగ్

ఫ్రిస్బీ

బీచ్ వాలీబాల్

క్రికెట్