మారుతి సుజుకీ బాలెనో- 16,932 కార్లు

Fill in some text

మారుతి సుజుకీ ఎర్టిగా- 12,279 కార్లు

మారుతి సుజుకీ స్విప్ట్- 12,061 కార్లు

టాటా నెక్సాన్- 12,053 కార్లు

మారుతి సుజుకీ డిజైర్- 11,997 కార్లు

మారుతి సుజుకీ బ్రెజ్జా- 11,200 కార్లు

టాటా పంచ్ - 10,586 కార్లు

మారుతి సుజుకీ ఎకో 10,581 కార్లు

హ్యుందాయ్ క్రేటా- 10,205 కార్లు

మారుతి సుజుకీ వ్యాగన్ ఆర్- 10,181 కార్లు