1939లో డర్బన్ వేదికగా దక్షిణాఫ్రికా, ఇంగ్లండ్ మధ్య జరిగిన టెస్టులో 1981 పరుగులు నమోదయ్యాయి. 

1930లో కింగ్‌స్టన్ వేదికగా వెస్టిండీస్, ఇంగ్లండ్ మధ్య జరిగిన టెస్టులో 1815 పరుగులు నమోదయ్యాయి

2022లో రావల్పిండి వేదికగా పాకిస్థాన్, ఇంగ్లండ్ మధ్య జరిగిన టెస్టులో 1768 పరుగులు నమోదయ్యాయి

1969లో అడిలైడ్ వేదికగా ఆస్ట్రేలియా, వెస్టిండీస్ మధ్య జరిగిన టెస్టులో 1764 పరుగులు నమోదయ్యాయి

1921లో అడిలైడ్ వేదికగా ఆస్ట్రేలియా, ఇంగ్లండ్ మధ్య జరిగిన టెస్టులో 1753 పరుగులు నమోదయ్యాయి

2004లో సిడ్నీ వేదికగా ఆస్ట్రేలియా, భారత్ మధ్య జరిగిన టెస్టులో 1747 పరుగులు నమోదయ్యాయి

1948లో హెడింగ్లీ వేదికగా ఆస్ట్రేలియా, ఇంగ్లండ్ మధ్య జరిగిన టెస్టులో 1723 పరుగులు నమోదయ్యాయి

2006లో ఇక్బాల్ స్టేడియం వేదికగా పాకిస్థాన్, భారత్ మధ్య జరిగిన టెస్టులో 1702 పరుగులు నమోదయ్యాయి