1. జింబాబ్వే

2. వెనిజులా

3. సిరియా

4. లెబనాన్‌ 

5. సూడాన్‌

6. అర్జెంటీనా

7.యెమెన్

8. ఉక్రెయిన్

9. క్యూబా

2. వెనిజులా