1.బరాక్ ఒబామా(అమెరికా): 13.34 కోట్లు

2.ఎలోన్ మస్క్(అమెరికా): 12.18 కోట్లు

3.జస్టిన్ బీబర్(కెనడా): 11.36 కోట్లు

4.కాటి పెర్రీ(అమెరికా): 10.87 కోట్లు 

5.రిహన్న(బార్బడోస్): 10.74 కోట్లు

6.క్రిస్టియానో రొనాల్డో(పోర్చుగల్): 10.6 కోట్లు

7.టేలర్ స్విఫ్ట్(అమెరికా): 9.2 కోట్లు

8.డొనాల్డ్ ట్రంప్(అమెరికా): 8.78 కోట్లు

9.నరేంద్ర మోదీ(ఇండియా): 8.5 కోట్లు

10.లేడీ గాగా(ఇండియా): 8.49 కోట్లు