1. బద్రీనాథ్ దేవాలయం ఉత్తరాఖండ్

2. రామేశ్వరం దేవాలయం తమిళనాడు

3. కాశీ విశ్వనాథ దేవాలయం కాశీ

4. కేదార్నాథ్ ఆలయం ఉత్తరాఖండ్

5. అమర్నాథ్ గుహ దేవాలయం  జమ్మూ&కాశ్మీర్

6. బ్రహ్మాజీ దేవాలయం పుష్కర్ 

7. శ్రీ విరూపాక్ష దేవాలయం  హంపి కర్ణాటక

8. జగన్నాథ్ దేవాలయం  పూరి, ఒడిశా   

9. లింగరాజా దేవాలయం ఒడిశా

10. ద్వారకాధీశ్ దేవాలయం ద్వారకా