ఫిలిప్పీన్స్‌లోని లుజోన్ ద్వీపం

అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలోని  సేబుల్ ఐలాండ్

ఇటలీలోని ఐసోల్ లా గయోలా 

మయన్మార్‌లోని రామ్రీ

 నెదర్లాండ్స్‌లోని సాబా

అమెరికాలోని బికినీ ద్వీపం 

బ్రెజిల్‌లోని స్నేక్ ద్వీపం

భారత్‌లోని నార్త్ సెంటినెల్ ద్వీపం

జపాన్‌లోని మియాకేజిమా ద్వీపం